NEUROCIENCIAS

TMS Estimulación Magnética Transcraneal

Neuro Anestesiología / Dr. Ernesto Delgado Cidranes

Estimulación Magnética Transcraneal

TDCS – Estimulación Eléctrica Transcraneal

NeuroPsicología / María Pérez Garóz